bel ons voor een afspraak  013 - 504 37 30

mondhygiene praktijk Sophie Ruikes
logo sophie ruikes

 

 

..................
wat
zijn
de kosten
..................

 

 

 

 

tarieven

tarieven

worden de kosten vergoed?
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Het is verstandig om bij uw verzekeraar te informeren wat voor u de vergoedingen zijn. Wij werken altijd volgens het paroprotocol wat is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie. U kunt altijd om een begroting vragen zodat u weet wat de kosten zijn. Jaarlijks bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit de tarieven binnen de mondzorg. Alle mondzorgverleners zijn gebonden aan deze maximumtarieven.

behandelcodes
Om het voor onze patiënten zo overzichtelijk mogelijk te maken, werken wij aan de hand van codes. Aan alle behandelingen is een code gekoppeld met een omschrijving. De omschrijving licht toe wat de genoemde behandeling, ook wel prestatie, inhoudt. Bekijk het overzicht van alle behandelingen met bijbehorende codes en tarieven. De codes vinden patiënten ook terug op de prijsopgave en de factuur.

De DPSI score is belangrijk om te bepalen welke behandeling noodzakelijk is. De behandeling is gekoppeld aan een vaste behandelcode: een M- of T-code. Bij een DPSI score van 3 of hoger zijn wij verplicht om T-codes te hanteren. Zouden afwijkende codes worden gebruikt dan kan de verzekeraar deze kosten bij de behandelaar terugvorderen over een periode van 5 jaar.

De meeste aanvullende tandarts verzekeringen vergoeden zowel de M-codes als de T-codes. Echter, helaas hebben wij geconstateerd dat sommige verzekeraars de T-codes niet vergoeden. Wij raden onze patiënten dan ook aan om dit vooraf te controleren bij uw verzekeraar.

betalingswijze
Indien u verzekerd bent voor tandheelkundige zorg en u dus in aanmerking komt voor vergoeding, dan dienen wij de rekening van uw behandeling direct in bij de zorgverzekeraar. De kosten worden dan automatisch verrekend zodat u hier zelf geen omkijken naar heeft.

Mocht een deel van de kosten niet door de verzekeraar niet worden, dan krijgt u de factuur thuis gestuurd. Voor facturen geldt een incassotermijn van drie weken. In de tussenliggende periode heeft u de mogelijkheid de factuur in te sturen naar uw zorgverzekeraar om de vergoeding te vorderen. Behandelingen dienen direct te worden voldaan, indien u geen aanvullende tandheelkundige verzekering heeft.

tarieven 2024
Bekijk hier de komplete tarievenlijst.