bel ons voor een afspraak  013 - 504 37 30

mondhygiene praktijk Sophie Ruikes
logo sophie ruikes

 

 

 

..................
naar
de
mondhygiënist
..................

 

 

nieuwe patiënt

Voorkomen is beter dan genezen. Preventieve mondzorg vinden wij erg belangrijk. Onze doelstelling is om een gezonde gebitssituatie te bereiken. Hierbij is een goede inzet van u en ondersteuning van ons van essentieel belang.

De mondhygiënist is de preventie-specialist. Wij doen er alles aan om tandvleesproblemen te voorkomen en als er dan toch sprake is van een tandvleesprobleem dan gaan we door middel van reinigen, instructies en polijsten onze uiterste best doen om het tandvlees weer gezond te krijgen.

 

naar de mondhygiënist

U bent verwezen door uw tandarts of u komt op eigen initiatief.

verwijzing door uw tandarts
Waarschijnlijk heeft u een verwijsbrief meegekregen van uw tandarts. Hierop staat een DPSI-score. Deze score geeft ons een voorlopig inzicht in de ernst van de aandoeningen in uw mond, de behandeling daarvan en de daarvoor benodigde afspraken.

afspraak op eigen initiatief
Het is ook mogelijk een afspraak te maken op eigen initiatief, dus zonder verwijzing van uw tandarts.

 

het eerste bezoek

Uw eerste bezoek start met een intake: een kennismakingsgesprek en het bespreken van de door u meegebrachte gezondheidsvragenlijst. Er kan dan rekening worden gehouden met eventuele lichamelijke klachten en/of medicatie.

Daarna vindt een kort mondonderzoek plaats middels een parodontiumstatus, waarbij we de conditie van uw gebit en specifiek het tandvlees vasts tellen. Vervolgens bespreken we met u de resultaten van dit onderzoek en de behandelingsmogelijkheden waarbij ook een kostenbegroting aan de orde komt. Dit alles wordt allemaal helder en uitvoerig met u besproken. Deze intake duurt ongeveer 1 uur. Eventueel starten we direct daarna met de behandeling.

Bij een vervolgbezoek maken we een vergelijkingsstatus en kunnen we beoordelen hoe het met de conditie van uw tandvlees is gesteld.

Als de beginfase voorbij is dan wordt er samen met u bekeken en besproken hoe vaak u terug komt voor de reiniging om een goede conditie van het tandvlees te behouden of te verkrijgen. Afhankelijk van de staat van uw gebit en of tandvlees is dit 2, 3 of 4 keer per jaar.

Omdat u voor uw mondzorg zowel bij ons als bij uw tandarts onder behandeling bent, is het voor een optimaal resultaat belangrijk dat er overleg tussen beiden plaats vindt. Dit gebeurt schriftelijk in de vorm van een rapportage aan uw tandarts vóór, tijdens of na afloop van uw behandelingen.

 
kind mondhygiëne
wachtruimte
vragenlijst gezondheid

gezondheidsvragenlijst

Het is voor ons van groot belang om (via de door u ingevulde gezondheidsvragenlijst) kennis te nemen van uw eventuele ziekten, afwijkingen en medicijngebruik. Die kunnen namelijk veel invloed hebben op het ontstaan, het verloop en de ernst van aandoeningen in de mond en op de behandeling daarvan. Ook kunnen wij op basis van de lijst zien welke maatregelen we eventueel in het belang van uw gezondheid moeten treffen bij het onderzoek en de behandeling.

Wij vragen u om de meegegeven persoonlijke gegevens (lijst ASA score) de eerstvolgende keer mee te nemen.

download de gezondheidsvragenlijst