bel ons voor een afspraak  013 - 504 37 30

mondhygiene praktijk Sophie Ruikes
logo sophie ruikes

 

 

..................
het
stappen
plan
..................

 

 

 

behandelingen


beoordeling van het tandvlees

Wij controleren bij elke zorgbehandeling hoe gezond uw gebit is en hoe diep de ruimte onder de tandvleesrand (pocket) zijn. De mondhygiënist doet dat met een speciaal meetinstrument, de pocketsonde. Op een pocketsonde is met streepjes een maatverdeling in millimeters aangebracht waarmee de diepte kan worden bepaald. Naast de diepte van de pockets kijken we naar de bloedingsneiging van het tandvlees en de aanwezigheid van tandsteen.

Gingivitis en parodontitis
Als de bacteriën in de tandplak langs de rand van uw tandvlees een ontsteking veroorzaken, noemen we dat gingivitis. Parodontitis is een vergevorderde vorm van een tandvleesontsteking.

 
gingivitis
parodontitis
tandvleesproblemen

het eerste mondonderzoek

Bij het eerste mondonderzoek in onze praktijk brengen we de zes gebieden in uw gebit in kaart volgens de 'Dutch Periodontal Screening Index' ofwel DPSI. Dit is een methode om vast te leggen hoe de staat van het tandvlees en het kaakbot is.

Het kan het zijn dat er meer informatie nodig is om een goede voorspelling te kunnen doen over het succes van de behandeling. Daarom kunnen er aanvullende vragen worden gesteld over uw algemene gezondheid, ziekten, medicijngebruik, leefgewoonten en erfelijkheid. Ook deze factoren zijn namelijk van invloed op het ontstaan en verloop van mogelijke problemen van uw tanden en/of tandvlees en het resultaat van de behandeling. Mogelijk vragen wij bij uw tandarts de röntgenstatus op, met als doel deze te bekijken en te beoordelen hoeveel kaakbot door de ontsteking verloren is gegaan.

Als tijdens dit onderzoek blijkt dat behandeling nodig is, stellen we een behandelplan op. Nadat dit met u is besproken, waarbij we uiteraard rekening houden met uw wensen en mogelijkheden, worden de keuze en de volgorde van de behandeling vastgelegd in een definitief behandelplan.

Dit plan bestaat uit een aantal stappen.

 

professionele gebitsreiniging door de mondhygiënist

De tandplak en het tandsteen dat in de verdiepte pockets van uw tanden en kiezen zit, kunt u zelf niet verwijderen. Daar is professionele gebitsreiniging voor nodig. De mondhygiënist heeft hier speciale instrumenten voor. Het is een arbeidsintensieve behandeling, dus er zijn vaak meerdere afspraken nodig. De behandelingen kunnen onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

Een goede dagelijkse reiniging door uzelf voorkomt dat het tandvlees opnieuw ontstoken raakt en er meer kaakbot verloren gaat.

Vanaf 2020 werken wij met een nieuw apparaat, de Airflow Profylaxis Master, dat een snelle en pijnvrije behandeling voor het verwijderen van tandplaque, tandsteen en aanslag garandeert. Lees hier meer over de Airflow Profylaxis Master

behandeling
tanden poetsen

gebitsreiniging door uzelf

De behandeling van parodontitis richt zich in eerste instantie op het aanpakken van tandplak. Zaak is om de groei van bacteriën in de tandplak onder controle te krijgen en te houden. Dat begint met een goede verwijdering van bacteriën.

  1. Tandenpoetsen met fluoride tandpasta en een elektrische tandenborstel of handtandenborstel. Het is belangrijk dat u op de juiste manier minimaal 2 minuten lang poetst. Tandenpoetsen verwijdert het grootste gedeelte van de bacteriën.
  2. Om de bacteriën tussen uw tanden en kiezen de verwijderen dient u een rager, tandenstokers of soft picks te gebruiken.

Het is belangrijk dat u dagelijks de tijd neemt voor uw uitgebreide mondhygiëne. Wij adviseren welk type mondverzorgingsproducten voor u het beste zijn.

opnieuw beoordelen

Na 3 maanden vindt er een herbeoordeling plaats. De mondhygiënist onderzoekt dan het resultaat van de behandeling. De pockets worden dan opnieuw gemeten. Als bij de herbeoordeling blijkt dat er nog ontstekingen zijn en/of verdiepte pockets worden gevonden, wordt er opnieuw een behandelplan gemaakt voor een vervolg. De behandelopties zullen dan met u worden besproken.

Als het is gelukt om verder botafbraak tot stilstand te brengen, is het heel belangrijk dat u uw goede reiniging van uw mond blijft handhaven. Dat is nodig om de bacteriën die dieper dan 4 mm onder uw tandvlees zitten aan te pakken, anders komt de tandvleesontsteking gegarandeerd weer terug. Het is dus na de herbeoordeling ook nodig om regelmatig de mondhygiënist te blijven bezoeken voor het behouden van het behandelresultaat. Die fase wordt de nazorg-fase genoemd.

beoordeling
nazorg Sophie Ruikes

nazorg

Nazorg is onlosmakelijk verbonden met een kwalitatief hoogstaande mondzorg. Om gingivitis en/of parodontitis de baas te blijven en zo uw tanden en kiezen levenslang te behouden, is het noodzakelijk dat u de aanval van bacteriën op uw tandvlees onder controle houdt. Een optimale dagelijkse verwijdering van de tandplak is dus niet alleen belangrijk tijdens de behandeling, maar ook daarna. Het is eveneens belangrijk dat uw mondhygiënist u regelmatig controleert en begeleidt en samen met u uw recall-periode bepaalt. (Dat is de periode die tussen de afspraken mag zitten.)

Deze nazorgafspraken zijn tevens een moment om de patiënt blijvend te attenderen op preventie. Controle en nazorg kunnen nieuwe uitgebreide behandelingen doen voorkomen.

Het doel van de behandeling is het stoppen van verdere botafbraak. Want kaakbot dat verloren is gegaan, komt helaas niet meer terug.