bel ons voor een afspraak  013 - 504 37 30

mondhygiene praktijk Sophie Ruikes
logo sophie ruikes

tarievenlijst 2024

I Consultatie en diagnostiek (C)
C001 Consult ten behoeve van een intake 53,50
C002 Periodieke controle 26,75
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle 26,75
C010 Schriftelijke medische anamnese 26,75
C011 Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion 126,72
C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 126,72
C014 Pocketregistratie 42,24
C015 Parodontiumregistratie 84,48

 

III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) 15,78
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) 15,78
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) 15,78
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement 31,68
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen van medicament 7,04
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 21,12
M40 Fluoridebehandeling, methode I 17,60

 

IV Verdoving(A)
A15 Oppervlakte verdoving 9,15
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 17,60

 

XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 204,16
T021

Grondig reinigen wortel,complex

38,02
T022

Grondig reinigen wortel per element

28,16
T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 126,72
T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 77,44
T042 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist 107,01
T043 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist 142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg 189,38
Diversen
T161

* Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

49,28
T162 Behandeling tandvleesabces 95,04
T163 Toepassing lokaal medicament 76,03
T165 Uitgebreide voedingsanalyse 70,40

 

XIII Implantaten (J)
g. Nazorg implantologie
J090 Specifiek consult nazorg implantologie 66,05
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie 108,08

 

XIV Uurtarieven (U)
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten 18,50
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de Zorgaanbieder 18,50

 

* Fouten en wijzigingen voorbehouden.

** In 2024 wordt wederom niet per tijdseenheid gerekend maar per verrichting.

 

Facturering

Alle declaraties worden verzorgd door Payt. Payt probeert uw nota eerst bij uw zorgverzekeraar te declareren. Voor een eventueel restbedrag krijgt u een nota thuis.

 
Payt

Vergoedingen

Veel verzekeraars vergoeden behandelingen door een mondhygiënist geheel of gedeeltelijk vanuit een aanvullende tandverzekering. Voor exacte vergoedingen van uw specifieke verzekering raden wij u altijd aan om contact met uw verzekeraar op te nemen. Ook als u niet aanvullend verzekerd bent voor tandheelkundige zorg bent u uiteraard van harte welkom in de praktijk. Het komt soms voor dat een nota niet wordt vergoed vanuit uw aanvullende tandartsverzekering. Onze ervaring is dat de klantenservice van de verzekeraar soms het advies geeft een andere code op de nota te zetten zodat deze wel wordt vergoed. Hier zullen we geen medewerking aan verlenen. De code die door ons in rekening is gebracht, is gebaseerd op de diagnose die bij u is gesteld. De klantenservice van de verzekeraar is niet uw behandelaar en weet niet welke diagnose er gesteld is. De klantenservice mag u dus nooit dit advies geven.

Kinderen

Bij kinderen tot 18 jaar wordt alles, onafhankelijk van de verzekeraar, vergoed vanuit de basisverzekering. U ontvangt voor uw kind dus nooit een nota van Payt.

Zorgverzekeringskaart

Er is een Zorgverzekeringskaart voor elke basisverzekering en elke aanvullende ziektekostenverzekering. Alle zorgverzekeraars gebruiken dezelfde kaart om informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden en vergoedingen zo beknopt, begrijpelijk en vergelijkbaar mogelijk aan u over te brengen. Op deze website vindt u altijd een compleet en actueel overzicht.

U kunt de Zorgverzekeringskaarten gebruiken als u zich oriënteert op een andere zorgverzekering. Ook is de Zorgverzekeringskaart handig als uw situatie verandert gedurende de looptijd van de verzekering. Bijvoorbeeld u wordt ziek of u verhuist naar het buitenland.

Deze website wordt aangeboden en onderhouden in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland: de brancheorganisatie van alle in Nederland actieve zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie op de Zorgverzekeringskaarten ligt bij de betreffende zorgverzekeraar.

 

 
zorgverzekeringskaart